מצפה הושעיהישוב קהילתי דתי

מרפאת השיניים בהושעיה בהנהלת דר ברמן